Referencer – coaching

Jeg blev mødt med en åben tilgang og Marlene får hurtigt sat tingene i perspektiv og bruger det jeg siger, til at få guidet mig ind til sagens kerne.

Marlene er god til at samle trådene og få sat struktur på, og så er hun bare god til at illustrere det der sker i processen.

(Malene, pædagog)

Jeg oplever Marlene som faglig dygtig og med stor menneskelig indsigt. Hun er super skarp til at finde ind til det, som der skal arbejdes med – der er ikke så meget navlepilleri, men lige til sagen.

Jeg har fået den helt rette indsigt og de rette redskaber, så jeg kan komme videre.

(Birgitte, selvstændig)

Jeg har af arbejdsgiver fået bevilget to forløb hos Marlene Nordenlund i anledning af stress. Dem har jeg haft umådelig stor glæde af.

Der er to forklaringer til dette, som jeg ser det: dels er vi hver gang nået ind til præcis det, som det virkelig handlede om for mig, og dels har jeg gradvist fået forståelse og trænet “redskaber” til at handle mig ud af den stress-betingede følelse af magtesløshed, jeg sad fast i.

Jeg kan sagtens forestille mig, at jeg på et tidspunkt i fremtiden kunne få glæde af endnu et forløb hos Marlene Nordenlund for at bygge videre på de resultater, jeg nu har opnået.

(Michala, lærer, VUC)

Som coach er Marlene professionel, fagligt velfunderet og struktureret og går efter at skabe varige og ægte forandringer sammen med sin klient.

(Socialfagligt Fokus)