Forandringsprocesser

Vi bistår vores kunder i små og store forandringsprocesser. Vi kan være med dig hele vejen. Fra forandringen er på tegnebrættet, de indledende undersøgelser, henover forberedelse af dine medarbejdere og igennem fasen af uvished, til forandringen er godt forankret i dagligdagen.

Forandringsprocesser kan alt efter mål og omfang indeholde elementer som facilitering af mål, interessentanalyse, workshop for medarbejdere og ledere, individuel coaching og andet relevant.

Din forandringskonsulent fra Prepare4change samarbejder gerne med en forandringsleder i din virksomhed og sammen finder vi ud af, hvem der løser de enkelte opgaver i processen.

Flowet i en forandringsproces kunne se således ud:

Du har en intention om at opnå et givent resultat. Det kan være besparelser, øget trivsel, tilpasning til det marked, du opererer i, implementering af nyt IT-system eller noget helt andet. Måske har du allerede et konkret mål og måske ikke.

  1. Vi kommer til møde hos dig og lytter, spørger ind og samler informationer
  2. Vi går hjem og tænker, tegner og får ideer til et procesdesign, som dækker dine behov
  3. Vi præsenterer procesdesign og afklarer, hvilke opgaver i forandringsprocessen som du selv ønsker at løse og hvilke vi løser for dig.
  4. Vi laver sammen en endelig plan for processen og går i gang. Undervejs i processen har vi tæt dialog for at sikre den mest optimale indsats.
  5. En forandringsproces er sjældent snorlige, og der kan opstå modstand og forhindringer undervejs. Vi finder de rette redskaber til at hjælpe alle i
    mål.
  6. Vi evaluerer og sikrer os, at forandringen er forankret i hverdagen, og alle er nået sikkert i mål og gerne med et smil på læben.

Se et eksempel på en forandringsproces