Kollegial supervision

Supervision er en kontraktstyret og pædagogisk orienteret samtale, hvorunder supervisanden får mulighed for at forholde sig undersøgende til egne arbejdsmæssige problemstillinger med henblik på at uddrage en læring om sine faglige og personlige forholdemåder.                                                                                                                                                                                                                                 Madsen og Willert 1992

 

Kollegial supervision er en struktureret samtale med brug af gruppen som reflekterende team. Som navnet antyder, er det kolleger, der superviserer kolleger.

Strukturen er enkel og alligevel den, der gør en kæmpe forskel i forhold til løsning af udfordringer i arbejdslivet.

Der er tre roller, som skal udfyldes, og rollerne går på skift mellem kollegerne i gruppen og emnerne, der tages op, hentes fra arbejdslivet.

Hvorfor arbejde med kollegial supervision?

  • Giver mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer
  • Giver fælles læring og kommunikative færdigheder
  • Udnytter gruppens ressourcer
  • Giver mulighed for at se en case fra mange vinkler og få input
  • Styrker fællesskabet
  • Forebygger stress
  • Modvirker følelsen af at stå alene med sine udfordringer
  • Mulighed for at dele succeshistorier, så der kommer fokus på det som virker