Kompetenceafklaring

De fleste husker deres joberfaringer og kompetencer som stammende fra et bestemt job, på en bestemt arbejdsplads. Derfor kan det være svært at se sine kompetencer som brugbare i en helt anden branche med et andet indhold.

Ikke desto mindre, så er det lige netop det, vi arbejder med på et kompetenceafklaringsforløb, hvor du får mulighed for at skille dine kompetencer fra ”indhold”, så de fremstår rent og kan danne grundlag for at se nye veje og muligheder – måske i en helt anden branche.

De fleste oplever et boost af øget selvtillid

På kompetenceafklaringsforløbet, som kan være et individuelt forløb eller en del af et outplacementforløb, kommer du også til at arbejde med afklaring af dine værdier, så dit jobvalg matcher det, som virkelig motiverer dig.

Du får lært at bruge din kompetenceafklaring til at fortælle en levende historie om dig selv i dit ansøgningsmateriale, så du bliver interessant for en arbejdsgiver og ikke ligner alle de andre.

I processen med at afklare kompetencer oplever de fleste et boost af øget selvtillid og ny energi. Lysten og modet til at søge nye jobudfordringer vokser, og viljen til at handle på det følger med.