Kulturforandring

Virksomhedskultur består af alt det, der foregår mellem de mennesker, som er i organisationen. Vores rutiner, værdier og små indbyrdes aftaler. Kulturen er de normer og uskrevne regler, som vi navigerer efter i hverdagen.

Med andre ord den røde tråd, som ubevidst bliver det, som er bestemmende for, hvordan medarbejdere og ledere handler og opfører sig i hverdagen.

Organisationskulturen kan derfor være afgørende for, oplevelsen af succes eller fiasko, trivsel eller ikke trivsel.

Bevidst udvikling af en virksomhedskultur

Edgar H. Schein beskriver kultur således:

“Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig mens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer, som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer.”

Vi bistår dig i at afdække din virksomhedskultur og arbejdet med den del af virksomhedskulturen, som måske spænder ben for succes, udvikling og trivsel. Og herefter hjælper vi dig til at arbejde bevidst med udvikling af en virksomhedskultur, som understøtter din virksomheds vision og værdier.