Outplacement

Outplacement betyder på dansk ”genplacering” og er et tilbud, som virksomheder kan give til opsagte medarbejdere.

Forløbet giver medarbejderen hjælp og støtte til at komme videre til et nyt job, og virksomheden får sagt pænt farvel og får afsluttet ansættelsesforholdet på en fin måde.

Outplacement forløb kan skrues sammen, så de passer til den enkelte situation – om det er en enkelt medarbejder der er opsagt, en hel afdeling der lukker, eller nedskæringer flere steder i virksomheden.

Outplacement forløb kan være individuelt planlagte forløb, gruppeforløb eller en kombination heraf. Det skruer vi sammen, så det giver bedst mening for din virksomhed og dine medarbejdere.

Fundamentet skal være i orden

Der er 4 faser af et outplacement forløb, som vi kommer igennem og med vægten lagt der, hvor behovet er. Dette gælder for såvel individuelle som gruppeforløb.

  • Jeg møder dine medarbejdere der, hvor de er lige nu. Nogle vil være chokerede, skuffede, kede af det, vrede, bange eller frustrerede og de får hjælp til at finde accept af situationen. En vis grad af accept er vigtig i forhold til at få maksimalt udbytte af de efterfølgende faser, og accepten vokser efterhånden, som vi bevæger os længere frem i processen.
  • Vi afdækker personlige og faglige kompetencer og skaber overblik og fundament for brainstorming på nye jobmuligheder. Vi arbejder med afklaring af jobværdier, så jobvalg matcher det, som virkelig motiverer og giver arbejdsglæde.
  • Din medarbejder får lært at bruge sin kompetence- og værdiafklaring aktivt til at fortælle en levende historie om sig selv i ansøgningsmaterialet samt til opdatering af sit CV med en personlig profil.
  • Forberedelse til jobsamtalen består både af forberedelse af egen præsentation og svar på spørgsmål samt evnen til at holde fokus på det væsentlige, at have en god ”egentilstand” og have styr på de signaler man sender ud. Vi kommer omkring det hele.